Uspješno obavljena recertifikacija u skladu

Uspješno obavljena recertifikacija u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima, Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i o označavanju građevnih proizvoda i Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Utvrđeno je da je građevni toplinsko-izolacijski proizvod od ekspandiranog polistirena Plastopor EPS F i Plastopor EPS F preklop, Plastopor EPS F grafitni i Plastopor EPS F grafitni preklop zadovoljavaju sve propisane zahtjeve za potvrđivanje sukladnosti sustava 1 prema odredbama Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te postupcima i kriterijima norme HRN EN 13163:2012 za ekspandirani polistiren, i dodatni zahtjevi za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) prema normi HRN EN 13499:2004, te da je sukladnost potvrđena prema HRN EN 13172:2012

Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
EU
HUPFAS
Plastform
PLASTFORM d.o.o.

Unternehmen für die Verarbeitung von
Plastikmassen, Außen- und Innenhandel
und Vertretung von ausländischen Firmen

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete