KONTAKTI

PLASTFORM d.o.o.

poduzeće za preradu plastičnih masa, vanjsku i unutarnju trgovinu i zastupanje stranih tvrtki

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

Telefon:
 • pred. Uprave:
  + 385 1 2011 239
 • komercijala 
  +385 1 20 11 233
  + 385 1 20 11 237
  + 385 1 20 11 238
  + 385 1 20 11 239
  Fax: + 385 1 20 00 220
 • računovodstvo
  +385 1 20 11 240
  +385 1 20 11 338
  Fax: + 385 1 20 11 240

Fax: + 385 1 20 00 220, +385 1 2011 240

E-mail: prodaja@plastform.hr

Podaci:
Plastform društvo sa ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa, vanjsku i unuratnju trgovinu i zastupanje stranih tvrtki 

Plastform d.o.o.
Sjedište: Ivana Granđe 25, 10360 Sesvete,

Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. Uloškom broj 1-20772

OIB: 80863890192
MB: 3854493

Računi
PRIVREDNA BANKA d.d., ZAGREB, Radnička c. 44 
IBAN: HR0923400091100042341

PODRAVSKA BANKA d.d. KOPRIVNICA, Opatička 3
IBAN: HR8123860021100500672

Iznos temeljnog kapitala: 21.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Uprava društva:
Ivica Konjecic dipl.oec
Siniša Bartolović

 

Plastform
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
EU
HUPFAS
Plastform
PLASTFORM Ltd

company for plastics processing,
external and internal trade and
representation of foreign companies

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

AAA certifikat Plastform