KONTAKTI

PLASTFORM d.o.o.

poduzeće za preradu plastičnih masa, vanjsku i unutarnju trgovinu i zastupanje stranih tvrtki

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

Telefon:
 • pred. Uprave:
  + 385 1 2011 239
 • komercijala 
  +385 1 20 11 233
  + 385 1 20 11 237
  + 385 1 20 11 238
  + 385 1 20 11 239
  Fax: + 385 1 20 00 220
 • računovodstvo
  +385 1 20 11 240
  +385 1 20 11 338
  Fax: + 385 1 20 11 240

Fax: + 385 1 20 00 220, +385 1 2011 240

E-mail: prodaja@plastform.hr

Podaci:
Plastform društvo sa ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa, vanjsku i unuratnju trgovinu i zastupanje stranih tvrtki 

Plastform d.o.o.
Sjedište: Ivana Granđe 25, 10360 Sesvete,

Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. Uloškom broj 1-20772

OIB: 80863890192
MB: 3854493

Računi
PRIVREDNA BANKA d.d., ZAGREB, Radnička c. 44 
IBAN: HR0923400091100042341

PODRAVSKA BANKA d.d. KOPRIVNICA, Opatička 3
IBAN: HR8123860021100500672

Iznos temeljnog kapitala: 21.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Uprava društva:
Ivica Konjecic dipl.oec
Siniša Bartolović

 

Plastform
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
EU
HUPFAS
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
Plastform
PLASTFORM d.o.o.

poduzeće za preradu plastičnih masa,
vanjsku i unutarnju trgovinu i zastupanje
stranih tvrtki

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

AAA certifikat Plastform