Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Certifikacija fasadnog ekspandiranog polistirenaNaziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
"Optimizacija procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija"

Društvo PLASTFORM d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Optimizacija procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 21. listopada 2019. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno do 21. travnja 2021. godine.

Sažetak projekta: Problem poduzeća Plastform d.o.o. jest manjak proizvodnih i skladišnih kapaciteta i suboptimalno upravljanje procesima PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA, NABAVE i LOGISTIKE koje rezultira rasipanjem resursa (sirovine i materijali, vrijeme), odnosno smanjuje konkurentnost prijavitelja što predstavlja opasnost po ostvarivanje zacrtanih poslovnih ciljeva, odnosno opasnost u provedbi planiranog rasta volumena proizvodnje. Cilj projekta jest optimizacija poslovnih procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike koja će se postići implementacijom odgovarajućih IKT rješenja i integracijom u postojeći ERP sustav. Ciljne skupine jesu zaposlenici, klijenti i dobavljači.

Ukupna vrijednost projekta: 733.842,08 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 733.842,08 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 469.658,93 HRK


Više informacija možete saznati na linku: www.strukturnifondovi.hr


 

Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
EU
HUPFAS
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
Plastform
PLASTFORM d.o.o.

poduzeće za preradu plastičnih masa,
vanjsku i unutarnju trgovinu i zastupanje
stranih tvrtki

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

AAA certifikat Plastform