potporA Vlade Republike Hrvatske

Plastform dobio potporu Vlade Republike Hrvatske

HAMAG INVEST, osigurane su potporom Vlade Republike Hrvatske sljedeće aktivnosti Plastforma d.o.o.: kupovina stroja za predekspandiranje, alata za izradu kašeta s poklopcem za ribe kapaciteta 3 kg, alata za izradu kašeta s poklopcem ribe kapaciteta 10 kg, alata za izradu kašeta za povrće, nadopuna i rekonstrukcija web stranice..

Plastform
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
EU
HUPFAS
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
Plastform
PLASTFORM d.o.o.

poduzeće za preradu plastičnih masa,
vanjsku i unutarnju trgovinu i zastupanje
stranih tvrtki

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

AAA certifikat Plastform