Uspješno obavljena recertifikacija i prelazak na novo izdanje norme sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015

IISO 14001:2015 je dio serije međunarodnih normi koje su primjenjive za sve organizacije, neovisno o lokaciji, a odnose se na upravljanje zaštitom okoliša.

Temeljena na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act), norma ISO 14001 specificira najznačajnije zahtjeve za identifikaciju, kontrolu i nadzor aspekata okoliša neke organizacije te, također, utvrđuje zahtjeve za upravljanjem I poboljšavanjem cijelog sustava.

Certificate ISO 14001:2015

Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
Certifikat
EU
HUPFAS
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
EU konkurentnost i kohezija investicijski fondovi
Plastform
PLASTFORM d.o.o.

poduzeće za preradu plastičnih masa,
vanjsku i unutarnju trgovinu i zastupanje
stranih tvrtki

Šašinovec, I.Granđe 25
HR-10360 Sesvete

AAA certifikat Plastform